Štampa

O nama     Preduzeće D.O.O. "MONTSTATE" Cetinje osnovano je 1993. godine sa osnovnom djelatnošću proizvodnja osvjezavajucih bezalkoholnih pića. U protekle dvije decenije sokovi MONTI su prepoznati kao standardni asortiman robe u svim maloprodajnim objektima u Crnoj Gori. Postignuti rezultati,ambicije i porodični duh su bili pogonska snaga za inovacije i postavljanja novih ciljeva ka daljem razvoju preduzeća.
     Godine 2006, izgradnjom savremenog proizvodnog pogona "Montstate" prosiruje djelatnost na proizvodnju suhomesnatih proizvoda. Iskustva predaka i tradicionalna receptura sa klimatskim uslovima planinsko primorske regije u podlovćenskom ambijentu oduvijek su bili izvanredan prirodni resurs za proizvodnju ovih jedinstvenih crnogorskih proizvoda. Razvoj prodajne mreze pratilo je ulaganje u finalizaciji proizvoda kako sa savremenim pakovanjem-konfekcioniranjem tako i uvodjenjem novih tehnologija i izlaskom na tržište sa grupom polutrajnih proizvoda kao i sa prodajom obradjenog svježeg mesa.

 Kompanija se nalazi na više lokacija na Cetinju, dok se proizvodni pogon za suhomesnate proizvode nalazi na petom kilometru magistralnog puta Cetinje – Budva, na lokaciji Očinići. Izbor lokacije za proizvodni pogon nije slučajan. Naime, u proizvodnji tradicionalnih suhomesnatih crnogorskih proizvoda značajnu ulogu igra i mikroklimatska karakteristika lokacije, kao jedan od osnovnih faktora koji doprinosi ukusu i kvalitetu samih proizvoda. 

 Klima na ovoj lokaciji je umjerena sa značajnom količinom padavina tokom cijele godine. Prema Köpenovoj i Geigerovoj klasifikaciji klimata, na ovoj lokaciji klima je klasifikovana kao Cfb – umjereno topla klima zapadnih primorja koju karakterišu mala temperaturna amplituda, povišena vlažnost vazduha i izrazita vazdušna strujanja.
Geografske koordinate proizvodnog pogona su: 42o 21’ 02.29” SGŠ i 19o 55’ 59.87” IGD,  sa nadmorskom visinom od 725 metara.

   Proizvodi "Montstate" se izvoze na tržište Srbije i Bosne i Hercegovine sa pretenzijom i aplikacijom za izlazak i na tržište EU. U cilju uspostavljanja pouzdane proizvodnje prema medjunarodnim standardima i povjerenje u sopstvene proizvode i rad, preduzece je 2009 godine uvelo HACCP sistem bezbjednosti hrane i za isti dobilo sertifikat 2010 g. Kvalitetan i zdrastveno ispravan proizvod uz zadovoljstvo i trajno povjerenje kupaca i potrošača su osnovna načela na kojima se bazira poslovanje preduzeca "Montstate" Cetinje.